ی. نوامبر 28th, 2021

تمام کتاب

تمام کتاب‌مقدّس از الهام خداست

مشاهده برنامه ها

در ده درس نخست برنامه ها مطالب زیر را مطالعه خواهیم کرد:

  1. چرا کلام خدا را مقدس می‌خوانیم؟
  2. الهام و مکاشفه کلام خدا
  3. تشابهات میان مسیح به عنوان کلام مجسم و الهام به عنوان کلام مکتوب خدا
  4. چگونگی نوشته شدن کتاب مقدس و ابزار و وسایل نگارش آن
  5. جوانب برتری و خطا‌ ناپذیری کتاب مقدس
  6. مسئولیت هر شخص نسبت به کتاب مقدس – قواعد تفسیری کتاب و روشهای مطالعه آن
  7. تشبیهات کتاب مقدس
  8. اشاراتی به علم کتاب مقدس
  9. اعجاز اعداد و ارقام در کتاب مقدس
  10. نبوتی بودن کتاب مقدس

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.